Kontrolní crtež

Prije početka računanja možete naredbom Alati->Kontrolní crtež prikazat dijaloško okno u kome se odmah po završetku bilo kakvog računanja prikaže kontrolni crtež konfiguracije datih i izračunatih vrijednosti. Ulazne tačke su prikazane u crnoj boji a sračunate i mjerene veličine u crvenoj. Okno za kontrolni crtež je nemodalno što znači da stalno može bit otvoreno. Njegovu veličinu i poziciju možemo po volji mjenjati. Pjedinačne tačke na njega možete nanosit i prebacivanjem pomoću miša iz spiska koordinata ili iz računskih okana. Kontrolni crtež je detaljnije opisan u dijelu priručnika kojim se bave dodatni moduli.