Izravnanje na pravac

Izravnanje na pravac

Sa ovim zadatkom možete određivat koordinate projekcije tačke na pravac (dno okomice spuštene pod pravim uglom iz zadane tačke na pravac).

U računsko okno unesite koordinate početne i završne tačke pravca kao i koordinate izravnavane tačke. Program spustí sa izravnavane tačke normalu na zadanu pravu, sračuna koordinate sjecišta te normale i datog pravca (dno okomice) i udaljenost tačke od tog sjecišta (udaljenost tačke od pravca).

Sračunato dno okomice možete standardnim načinom prenijet u spisak koordinata.