Presjecište pravih

Presjecište pravih

Poslije zadavanja četiri tačke program sračuna koordinate njihovog presjeka i ispiše informacije o njegovom položaju (da li leži na nekoj od zadanih sječica ili na obadvije).

Ako u izabranom skupu tolerancija imate namješten minimalni ugao presjeka kod presjecanja, program će taj ugao uporediti sa stvarno mjerenim uglom i u slučaju potrebe upozorit na grešku.