Presjecanje naprijed

Presjecanje naprijed

Ovaj zadatak služi za računanje koordinata presjecanjem orjentisanih pravaca.

Prije računanja morate orjentisat osnovu na obadva stajališta na način kako je to detaljno opisano kod polarne metode. U dijaloškom oknu su podaci o samo jednom stajalištu dok se na drugo možete prebaciti tipkom (Stajalište A/B). Ako su obadvije osnove orjrntisane, možete računati pojedinačne određivane tačke prebacivanjem mjerenih pravaca iz spiska mjerenja i pritiskom na tipku (Računanje).

Ako u izabranom skupu tolerancija imate namješten minimalni ugao presjeka kod presjecanja, program će taj ugao uporediti sa stvarno mjerenim uglom i u slučaju potrebe upozorit na grešku.