Kontrolna odmjeranja

Kontrolna odmjeranja

Ovo dijaloško okno služi za računanje kontrolnih odmjeranja iz koordinata i za uporedbu sa mjerenim veličinama. Postupak je sličan kao i kod ostalih zadataka.

U dijaloškom oknu postupno zadajete koordinate tačaka i udaljenost od prethodne tačke. Program prikaže i uloží u protokol spisak tačaka, mjerene i sračunate udaljenosti iz koordinata kao i njihove razlike.

Info

Ako pritisnete tipku <Enter> na ulaznom redu sa dužinom, program automatski zadane podatke doda u spisak a sljedeći ulaz namjesti kao aktivan red, red sa brojem tačke.

Info

Ako okno za mjerenu dužinu ostavite prazno ili upišete 0 kao mjerenu vrijednost, odmjeranje neće bit kontrolisano a u protokolu se pojavit tekst "Nije moguće mjerit".

Poslije zadavanja tačaka program sračuna vrijednost odmjeranja i prikaže je u editacionom oknu.

Ako želite da uradite kontrolu cijelog fajla kontrolnih odmjeranja, poslije računanja pritisnite tipku (Dodat u fajl). Prikazana kontrolna odmjeranja će bit unesena u spisak odmjeranja u dolje opisanom zadatku Spisak kontrolnih odmjeranja (ako ovaj zadatak nije bio otvoren, program ga automatski otvori).