Računanje visina

Računanje visina

Kod ovog zadatka se radi na isti način kao i kod skupne polarne metode, ali se za mjerenie tačaka sa poznatim koordinatama samo dodaje sračunata visina.