Računanje površina

Računanje površina

Ovim dijaloškim oknom računate površene iz koordinata tačaka. Tačke se u spiskove dodaju na način kako smo to radili i kod ostalih zadataka. Ako se tačke prebacuju mišem, program će ih automatski dodat u spisak, bez korištenja tipke (Dodat). Ako u spisku koordinata imate označene lomne tačke (ako su poredane ispravno), možete ih sve prebaciti kao blok odjedanput (pomoću miša).

U donjem dijelu dijaloškog okna možete sabirat ili oduzimat površine pomoću tipke (+) i (-). Registar za sabiranje možete svest na nulu tipkom (Brisat).

Za kontrolu površine možete koristiti modul za kontrolni crtež.

Info

Tipkom <Enter> na ulaznom redu sa brojem tačke naredite programu da automatski trži njene koordinate i doda ih u spisak.

Sračunatu površinu uložite u fajl pritiskom na tipku (Uložit). Ako želite da neku površinu očitate iz fajla to možete da uradite tipkom (Očitat). Ukoliko očitate ranije zadatu površinu iz fajla ona če se očitati i sa zadanim koordinatama. Ako ste u međuvremenu promjenili koordinate, možete pomoću tipke (Aktualizovat koordinate) ostavit da se prvobitne koordinate zamjene sa aktuelnim. Kod korištenja ove funkcije mora bit obezbjeđena mogućnost da program može da nađe koordinate tačaka (mora bit otvoren odgovarajući spisak koordinata a isto tako mora bit namješten takav režim traženja tačaka da bi program željene koordinate našao).