Računanje elemenata iskolčenja

Ako želite da sračunate elemente za iskolčavanje detaljnih tačaka možete koristit sistem GROMA. Prebacite sračunate tačke u spisak koordinata i koristite zadatak Emeneti polarnog iskolčenja ili elementi orogonalnog iskolčenja.