Upravljanje programom

Programom se upravlja pomoću osnovnog dijaloškog okna na isti način kao kod svih standardnih računskih okana sistema GROMA.

Ulazne vrijednosti možete unosit direktno preko tastature ili prebacivanjem pomoću miša iz spiskova koordinata otvorenih u programu GROMA. Sve vrijednosti iz spiskova možete editovat, dodavat ili skidat.

Prije računanja možete u sistemu GROMA spustit modul za kontrolni crtež. Odmah po završetku računanja trase u njemu će bit prikazan tok trase uključujući detaljne tačke u osi komunikacije. Tačaka na normalama može bit mnogo pa iz tog razloga automatski neće bit prikazane sve nego će se prikazivati postepeno za odgovarajuće normale koje izaberete kad kliknete mišem u spisku detaljnih tačaka trase.