Poglavlje 35. Instalacija u mreži

Sistem GROMA je napravljen da se bez problema može kako instalirati tako i raditi u mrežnoj verziji. Program možete da instalirate ili sa proizvoljne stanice ili sa servera u mreži na podjeljeni disk a pokretat sa druge proizvoljne stanice.

Instalacija u mreži

Sistem GROMA može da se instalira sa prizvoljne mrežne stanice ili servera na bilo koji podjeljeni disk bez ikakvih informacija za registar kao i za sistem Windows. Jedina promjena na stanici sa koje je GROMA instalirana, je formiranje stavke u Start menu.

KOd instalacije možete da koristite standardnu metodu pomoću mrežnog diska isto kao standardni UNC put (definicija pomoću mrežnoh servera, npr. \\server\c\Groma7).

U odnosu na to da si GROMA ne ulaže nikakve informacije u registar kao ni u sistem Windows, možete deinstalaciju uradit jednostavnim brisanjem adresara sa programom GROMA.

Sistem GROMA možete da spustite sa bilo koje stanice iz mreže na kojoj je prisutan podjeljeni adresar tj u kome je GROMA instalirana. KOd spuštanja možete da koristite standardno označen put pomoću mrežnog diska (npr. x:\Groma7\groma.exe), isto kao i standardan UNC put (definicija pomoću naziva mrežnog servera, npr. \\server\c\Groma7\groma.exe).

Jedina promjena, koju je preporučljivo uraditi na stanicama, odakle treba da bude GROMA spuštena, je pravljenje ikone ili stavke u ponudi Start.